Impregnat Betolix-IK a ochrona przed wykwitami

Impregnat Betolix-IK a ochrona przed wykwitami. DLACZEGO WYSTĘPUJE WYKWIT?

Impregnat Betolix-IK a ochrona przed wykwitami. Kiedy wodorotlenek wapnia (wapno), powstający podczas reakcji hydratacji cementu portlandzkiego, zostanie przeniesiony przez wodę na powierzchnię poprzez kapilary w betonie, następuje wykwit. Tam reaguje z atmosferycznym dwutlenkiem węgla, tworząc wodę i nierozpuszczalny węglan wapnia.

Biały, sypki brud może być trudny do oczyszczenia i usunięcia, a także może być kosztowny pod względem czasu, pieniędzy i wysiłku. Przedstawia również problem kosmetyczny na zewnątrz.

Impregnat Betolix-IK a ochrona przed wykwitami. JAK MOŻNA UNIKNĄĆ WYKWITÓW?

Znajomość działania wykwitów pozwala także na podjęcie działań zapobiegawczych. Czyszczenie i usuwanie po prostu leczy objawy; to nie rozwiązuje problemu. Wykwity będą nadal występować, dopóki interwencje zapobiegawcze nie zmienią czynników środowiskowych, które się do nich przyczyniają.

Wnikanie wody w konstrukcję betonową można całkowicie i trwale uniemożliwić poprzez dodanie domieszek hydrofobowych podczas mieszania betonu: Składnik hydrofobowy staje się trwałym składnikiem masy betonowej i nie można go później usunąć ani zużyć, ponieważ reakcja zachodzi wewnątrz matrycy betonowej. Jeśli jednak do betonu nie dodano składnika hydrofobującego to właścicielowi takiej kostki brukowej pozostaje użycie impregnatu o nazwie BETOLIX-IK.

STUDIUM PRACY/DZIAŁANIA IMPREGNATU BETOLIX-IK

Dwie próbki bada się w warunkach wymaganych do wystąpienia wykwitów. Jedna nieleczona i jedna zaimpregnowana impregnatem BETOLIX-IK. Próbka traktowana impregnatem zachowuje swój wygląd, a próbka nietraktowana wykazuje typowe białe wykwitające sole.

BETOLIX-IK innowacyjny impregnat do kostki brukowej
Impregnat do kostki brukowej