Skip to main content

Zwrot i Reklamacja

Zwrot i reklamacja:
Zgłoszenia reklamacji zakupionego w sklepie internetowym betolix.pl płynu, można dokonać tylko i wyłącznie drogą e-mail, zgłoszenie należy wysłać na adres: betolix@betolix.pl. Należy podać numer zamówienia, który został wygenerowany podczas zakupu, a także powód, dla którego Państwo decydują się zwrócić produkt.

Produkt powinien być fabrycznie zamknięty. Po odesłaniu produktu do nas zostanie on poddany weryfikacji, a w dalszej kolejności jeśli plomba nakrętki nie została naruszona, dokonamy zwrotu kwoty, za którą produkt został zakupiony. Klient ma prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W pierwszej kolejności reklamacja zostanie przeczytana i rozpatrzona pod kątem merytorycznym. Następnie zostanie przygotowany formularz, który będzie zawierał Państwa dane, a także przyczynę reklamacji, którą Państwo wskażą w wysłanym do nas e-mailu. Klient otrzyma e-mail zwrotny z wypełnionym formularzem, który należy podpisać i odesłać.