CZYSZCZENIE SZALUNKÓW.

Czyszczenie szalunków płynami Betolix!

CZYSZCZENIE SZALUNKÓW. KIEDY USUNĄĆ SZALUNKI BETONOWE?

Czyszczenie szalunków innowacyjnymi płynami Betolix to czysta oszczędność czasu i pieniędzy. Jednak zanim zaczniemy czyścić szalunki, trzeba je usunąć. Form nie należy usuwać, dopóki beton nie stwardnieje dostatecznie mocno, aby mógł bezpiecznie udźwignąć wszelkie obciążenia, na które jest narażony.

Okres podparcia (okres między umieszczeniem betonu w formie a usunięciem formy) różni się w zależności od rodzaju użytego cementu i projektu szalunku. Zasadniczo konstrukcji przenoszących obciążenia budowlane nie należy usuwać w ciągu 7 dni, a tych drewnianych w ciągu 28 dni od ułożenia betonu.

NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PODCZAS USUWANIA SZALUNKÓW?

W żadnym wypadku formy nie można zdjąć, dopóki beton nie osiągnie wytrzymałości co najmniej dwukrotnie większej od naprężenia, na jakie beton może być narażony w chwili uderzenia.

Wytrzymałość, o której mowa, to wytrzymałość betonu przy użyciu tego samego cementu i kruszyw, w tych samych proporcjach, i utwardzona w warunkach temperatury i wilgotności podobnych do warunków panujących w danym terenie. Tam, gdzie to możliwe, szalunek należy pozostawić na dłużej, ponieważ pomaga on w utwardzeniu.

W normalnych okolicznościach (na ogół, gdy temperatura przekracza 20 ° C) i gdy stosuje się zwykły cement, formy mogą zostać usunięte po upływie różnych okresów.

Rodzaj formy Okres usuwania
Ściany, kolumny i pionowe boki belek24 do 48 godzin, zgodnie z decyzją głównego inżyniera.
Płyty (podpory pozostawione pod)Trzy dni
Podbitki belek (pozostawione podpory)7 dni
Usuwanie podpór na płyty (od rozpiętości do 4,5 m)7 dni
Usuwanie podpór na płyty (o długości ponad 4,5 m)14 dni
Usuwanie podpór do belek i łuków (od rozpiętości do 6 m)14 dni
Usuwanie podpór do belek i łuków (o długości ponad 6 m)21 dni

W przypadku cementu szybkiego utwardzania we wszystkich przypadkach wystarczające będzie 3/7 powyższego okresu, z wyjątkiem pionowych boków płyt, belek i kolumn, które należy pozostawić na 24 godziny.

Wszystkie szalunki należy usunąć bez uderzeń lub wibracji, ponieważ mogłoby to uszkodzić żelbet. Przed usunięciem stropu i rozpórek należy odsłonić powierzchnię betonu, w razie potrzeby, aby upewnić się, że beton wystarczająco stwardniał. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby umożliwić zmniejszenie stopnia twardnienia występującego przy wszystkich elementach w chłodne dni.

CZYSZCZENIE SZALUNKÓW? JAK CZYŚCIĆ SZALUNKI BETONOWE?

Szalunki betonowe są bardzo podatne na zabrudzenia cementowe i należy je czyścić profesjonalnymi środkami do tego przeznaczonymi. Większość płynów do czyszczenia szalunków, to płyny, których używa się podczas usuwania betonu z ciężarówek przewożących beton, czy też maszyn. Pracują one przy budowie dróg, budynków mieszkalnych i innych obiektów. Do niedawna nie było na rynku zbyt wielkiego wyboru. Wszystkie płyny do usuwania betonu były bardzo podobne składem i siłą działania. Jednak jak w każdej branży, tak i w branży chemii budowlanej pojawiają się innowacyjne rozwiązania, które znacznie ułatwiają pracę. W przypadku płynów do usuwania betonu, taką innowacją jest niewątpliwie płyn Betolix i jego biodegradowalna odmiana Betolix-Bio. 

CZYSZCZENIE SZALUNKÓW. CZY INNOWACYJNE PŁYNY DO CZYSZCZENIA SZALUNKÓW SĄ LEPSZE OD KONWENCJONALNYCH?

Innowacją w przypadku płynów Betolix i Betolix-Bio jest fakt, że nie parzą one podczas aplikacji, nie drażnią dróg oddechowych i są trzy razy silniejsze niż inne płyny dostępne na rynku (Betolix). Jeśli chodzi o Betolix-Bio, to jest to płyn, który jest zbudowany na bazie rośliny, która idealnie rozpuszcza świeże zabrudzenia betonowe. Betolix-Bio rozpuszcza olej, smar, zabrudzenia wapienne, cementowe z każdej powierzchni. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *